Ο Γερμανικός Πόλεμος ήτοι Πολεμικά άσματα Γερμανών. Μεταφρασθέντα εμμέτρως εκ του Γερμανικού υπό Β. Βηζενθάλ. Εκδίδονται υπό Δ. Νικολαΐδου υπέρ των χηρών και ορφανών της Γερμανίας

Wissensbasis

W. Wiesenthal
Titel Ο Γερμανικός Πόλεμος ήτοι Πολεμικά άσματα Γερμανών. Μεταφρασθέντα εμμέτρως εκ του Γερμανικού υπό Β. Βηζενθάλ. Εκδίδονται υπό Δ. Νικολαΐδου υπέρ των χηρών και ορφανών της Γερμανίας
Autor*in Άγνωστη/ος
Übersetzer*in Β. (=W.) Βηζενθάλ (=Wiesenthal?)
Ort Κωνσταντινούπολη
Verlag χ.ό.
Datum 1870
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung