Αυγή ("Σκέψεις επί των ηθικών προλήψεων")

Titel Αυγή ("Σκέψεις επί των ηθικών προλήψεων")
Autor*in Nietzsche, Friedrich
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Publikation Διόνυσος
Band Β
Datum 1902
Seiten 207-209
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung