Η φιλοσοφία της Αναγέννησης

Wissensbasis

Grigoris S. Lionis
Titel Η φιλοσοφία της Αναγέννησης
Autor*in Bloch, Ernst
Übersetzer*in Λιονής, Γρηγόρης Σ
Ort Αθήνα
Verlag Αναγνωστίδης
Datum 1977
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung