Ιστορία του ευρωπαϊκού δράματος και θεάτρου. Από την αρχαιότητα στους γερμανούς κλασικούς

Wissensbasis

Jannis Kalifatidis
Titel Ιστορία του ευρωπαϊκού δράματος και θεάτρου. Από την αρχαιότητα στους γερμανούς κλασικούς
Autor*in Fischer-Lichte, Erika
Übersetzer*in Καλλιφατίδης, Γιάννης
Ort Αθήνα
Verlag Πλέθρον
Datum 2012
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung