Διαμάχη για το γερμανικό φοιτητικό κίνημα

Wissensbasis

Theodor W. Adorno
Titel Διαμάχη για το γερμανικό φοιτητικό κίνημα
Autor*in Adorno, Theodor
Autor*in Marcuse, Herbert
Übersetzer*in Δεσποινιάδης, Κώστας
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Πανοπτικόν
Datum 2018
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung