Το σινικό τείχος και άλλα διηγήματα

Titel Το σινικό τείχος και άλλα διηγήματα
Autor*in Kafka, Franz
Übersetzer*in Βαμβαλής, Γιώργος
Ort Αθήνα
Verlag Επίκουρος
Datum 1981
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung