Ο Μωυσής του Μιχαήλ Άγγελου -

Titel Ο Μωυσής του Μιχαήλ Άγγελου -
Autor*in Freud, Sigmund
Übersetzer*in Μαρκίδης, Μάριος
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1976
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung