Οργάνωσις επιχειρήσεων

Wissensbasis

Nikolaos Jeorjiadis
Titel Οργάνωσις επιχειρήσεων
Autor*in Kosiol, Erich
Übersetzer*in Γεωργιάδης, Νικόλαος
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1976
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung