Ο φονξιοναλισμός σήμερα

Titel Ο φονξιοναλισμός σήμερα
Autor*in Adorno, Theodor W.
Herausgeber*in Οικονόμου, Αντώνης
Übersetzer*in Νάσαινας, Σπύρος
Ort Αθήνα
Verlag Πλέθρον
Datum 2017
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung