Το ελληνικόν ιδιωτικόν δίκαιον και ο πέριξ κόσμος

Wissensbasis

Ernst Rabel
Titel Το ελληνικόν ιδιωτικόν δίκαιον και ο πέριξ κόσμος
Autor*in Rabel, Ernst
Übersetzer*in Άγνωστος/η
Publikation Αρχείον Ιδιωτικού Δικαίου
Band 1
Datum 1934
Seiten 839-848
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung