Η εξέταση του Μπέρτολτ Μπρεχτ στην Ανακριτική Επιτροπή Αντιαμερικανικών Ενεργειών, 30 Οκτωβρίου 1947 και 42 ανέκδοτα πορτρέτα του Μπρεχτ 1946-1956

Titel Η εξέταση του Μπέρτολτ Μπρεχτ στην Ανακριτική Επιτροπή Αντιαμερικανικών Ενεργειών, 30 Οκτωβρίου 1947 και 42 ανέκδοτα πορτρέτα του Μπρεχτ 1946-1956
Autor*in Brecht, Bertolt
Übersetzer*in Παντελίδης, Κώστας
Ort Αθήνα
Verlag Πλειάς
Datum 1977
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung