Νερά τρεχάμενα (άσμα Schubert Wasserfluth)

Titel Νερά τρεχάμενα (άσμα Schubert Wasserfluth)
Autor*in Müller, Wilhelm
Übersetzer*in "Απόδημος", [=Ανδρέας Σπαθάρης]
Mitarbeiter*in Schubert, Franz
Publikation Ο Κόσμος (Κωνσταντινοπόλεως)
Band 1
Ausgabe IH
Datum 1883
Seiten 286
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung