Η γυναίκα με τα κέρινα φτερά : Η ζωή της Έμιλυ Κέμπιν - Σπύρι

Titel Η γυναίκα με τα κέρινα φτερά : Η ζωή της Έμιλυ Κέμπιν - Σπύρι
Autor*in Hasler, Eveline
Übersetzer*in Καραβά, Ζάκυ
Ort Αθήνα
Verlag Πατάκη
Datum 1998
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung