Η περί των ιδεών θεωρία του Πλάτωνος

Titel Η περί των ιδεών θεωρία του Πλάτωνος
Autor*in Natorp, Paul
Übersetzer*in Τσαμαδός, Μιχάλης
Ort Αθήνα
Verlag "Κοραής"
Datum 1929
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung