Ο Θεός και η Μπαγιαντέρα (Ινδικός μύθος)

Titel Ο Θεός και η Μπαγιαντέρα (Ινδικός μύθος)
Autor*in Goethe, Johann Wolfgang
Übersetzer*in Παυλίδης, Δημήτριος
Publikation Νέα Εστία
Band 34
Ausgabe 393
Datum 1943
Seiten 1253-1254
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung