Σάρξ καί διάβολος

Wissensbasis

Hermann Sudermann
Titel Σάρξ καί διάβολος
Autor*in Sudermann, Hermann
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Ort Αθήνα
Verlag Άγκυρα
Datum 1929
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung