Γλυκόπικρη πατρίδα. Ένα αμείλικτο προσκύνημα στη Τουρκία

Titel Γλυκόπικρη πατρίδα. Ένα αμείλικτο προσκύνημα στη Τουρκία
Autor*in Kelek, Necla
Übersetzer*in Σακαλή, Λένα
Ort Αθήνα
Verlag Γράμματα
Datum 2010
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung