Θρήνοι του Μένωνος για τη Διοτίμα

Titel Θρήνοι του Μένωνος για τη Διοτίμα
Autor*in Hölderlin, Friedrich
Übersetzer*in Λαζανάς, Βασίλης Ι.
Ort Αθήνα
Datum 1971
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung