Η εξωτερική πολιτική της Γερμανίας. Επιστροφή στη διεθνή σκηνή

Wissensbasis

Panajota Papaevangelou
Titel Η εξωτερική πολιτική της Γερμανίας. Επιστροφή στη διεθνή σκηνή
Autor*in Schöllgen, Gregor
Übersetzer*in Παπαευαγγέλου, Παναγιώτα
Hrsg. der Reihe Βαρβαρούσης, Πάρις
Ort Αθήνα
Verlag Παπαζήσης
Datum 2005
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung