Από τα "Πρώτα Τραγούδια": Πάει καιρός-πάει καιρός...΄ Από τα "Πρώιμα Τραγούδια": Τα πρώιμά μου τραγούδια΄ Από το "Βιβλίο των Εικόνων": Εισιτήριο τραγούδι΄ Από το "Ωρολόγιο": Αν εγινότανε μια ολότρανη σιωπή΄ Από τη "Ζωή της Μαρίας": Pietà (κι εκπληρώθηκε ο πόνος μου τώρα)

Titel Από τα "Πρώτα Τραγούδια": Πάει καιρός-πάει καιρός...΄ Από τα "Πρώιμα Τραγούδια": Τα πρώιμά μου τραγούδια΄ Από το "Βιβλίο των Εικόνων": Εισιτήριο τραγούδι΄ Από το "Ωρολόγιο": Αν εγινότανε μια ολότρανη σιωπή΄ Από τη "Ζωή της Μαρίας": Pietà (κι εκπληρώθηκε ο πόνος μου τώρα)
Autor*in Rilke, Rainer Maria
Übersetzer*in Καρανικολός, Γ. Θ.
Publikation Νέα Ζωή
Band 6
Datum 1934
Seiten 91-93
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung