Έφρ. Λέσιγγ Νάθαν ο σοφός Μετάφρασις Αγγέλου Βλάχου

Titel Έφρ. Λέσιγγ Νάθαν ο σοφός Μετάφρασις Αγγέλου Βλάχου
Autor*in Lessing, Gotthold Ephraim
Übersetzer*in Βλάχος, Άγγελος
Ort Αθήνα
Verlag Ἐκ του Τυπογραφείου Πέτρου Περρή
Datum 1879
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung