Ο μεγάλος ποιητής. Εκλεκτά ποιήματα. Συλλογή ποιημάτων από τα έργα του μεγάλου φιλοσόφου

Titel Ο μεγάλος ποιητής. Εκλεκτά ποιήματα. Συλλογή ποιημάτων από τα έργα του μεγάλου φιλοσόφου
Autor*in Nietzsche, Friedrich
Herausgeber*in Καλκάνη, Ελένη
Übersetzer*in Αλεξίου-Πρωταίου, Γεωργία
Übersetzer*in Λιάσκας, Βασίλης
Übersetzer*in Εγγλέζος, Γ.
Übersetzer*in Καλκάνη, Ελένη
Übersetzer*in Ζωγράφου, Μίνα
Ort Αθήνα
Verlag Δαμιανός
Datum 2003
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung