Πολιτική θεολογία. Τέσσερα κεφάλαια γύρω από τη διδασκαλία περί κυριαρχίας

Titel Πολιτική θεολογία. Τέσσερα κεφάλαια γύρω από τη διδασκαλία περί κυριαρχίας
Autor*in Schmitt, Carl
Herausgeber*in Μερτίκας, Γιώργος
Übersetzer*in Κονδύλης, Παναγιώτης
Ort Αθήνα
Verlag Κουκκίδα
Datum 2016
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Politische Theologie
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung