Χάιντι

Wissensbasis

Fotini Vlachopoulou
Titel Χάιντι
Autor*in Spyri, Johanna
Übersetzer*in Βλαχοπούλου, Φωτεινή
Ort Αθήνα
Verlag Ε.Μόκας - Μορφωτική
Datum 1988
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung