Το δημιουργικό νόημα της κρίσης. 4+1 Κείμενα για την Ελλάδα

Wissensbasis

Erich Mendelsohn
Titel Το δημιουργικό νόημα της κρίσης. 4+1 Κείμενα για την Ελλάδα
Autor*in Μέντελσον, Έριχ
Übersetzer*in Φύγκα, Δήμητρα
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Νησίδες
Datum 2019
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung