Εσπερινοί. Ποιήματα καί μεταφράσεις ποιημάτων

Titel Εσπερινοί. Ποιήματα καί μεταφράσεις ποιημάτων
Autor*in Rilke, Rainer Maria
Autor*in Benn, Gottfried
Autor*in Weiß, Konrad
Autor*in Brecht, Bertolt
Übersetzer*in Φλώρος, Παύλος
Ort Αθήνα
Verlag Eλληνικό Βιβλίο
Datum 1967
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung