Το εξωκκλήσιον του δάσους. Διήγημα εκδοθέν, επιμελεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, υπό του Βασιλ. Βιβλιοπωλείου Προς χρήσιν του Λαού και των Δημοτικών Σχολείων

Titel Το εξωκκλήσιον του δάσους. Διήγημα εκδοθέν, επιμελεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, υπό του Βασιλ. Βιβλιοπωλείου Προς χρήσιν του Λαού και των Δημοτικών Σχολείων
Autor*in Schmid, Johann Christoph von
Übersetzer*in Κοκκώνης, Ι. Π.
Ort Αθήνα
Verlag Εκ της Βασιλικής Τυπογραφίας
Datum 1837
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung