Περί της πολιτείας του Θεού

Titel Περί της πολιτείας του Θεού
Autor*in Hoffmann, Ernst
Publikation Αρχείον Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών
Band 6
Ausgabe 2
Datum 1935
Seiten 153-162
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung