Αδελφών Γριμμ Τα παραμύθια Προς ανάγνωσιν και διδασκαλίαν των μαθητών της Α΄ Τάξεως του Δημοτικού Σχολείου μετά το Αλφαβητάριον κατά την Νέαν Μέθοδον

Titel Αδελφών Γριμμ Τα παραμύθια Προς ανάγνωσιν και διδασκαλίαν των μαθητών της Α΄ Τάξεως του Δημοτικού Σχολείου μετά το Αλφαβητάριον κατά την Νέαν Μέθοδον
Autor*in Grimm, Jacob u. Wilhelm
Übersetzer*in Βρατσάνος, Μ. Ι.
Ort Αθήνα
Verlag Σ. Κ. Βλαστός
Datum 1886
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung