Μελισσούλα - Σούλα - Φροσούλα

Titel Μελισσούλα - Σούλα - Φροσούλα
Autor*in Krüss, James
Übersetzer*in Καρθαίου, Ρένα
Übersetzer*in Λάκων-Στελλάκης, Μάριος
Ort Αθήνα
Verlag Πατἀκης
Datum 1982
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung