Σε μιαν άγνωστη

Titel Σε μιαν άγνωστη
Autor*in Hebbel, Christian Friedrich
Übersetzer*in Κουκούλας, Λέων
Publikation Μούσα
Band 2
Ausgabe 5
Datum 1921/22
Seiten 74
Weiteres Gedicht
Quelle Veloudis 1983, S. 433
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung