Η Γερμανία στις φλόγες. Ο βομβαρδισμός της Γερμανίας 1940-1945

Wissensbasis

Maja Barlou
Titel Η Γερμανία στις φλόγες. Ο βομβαρδισμός της Γερμανίας 1940-1945
Autor*in Friedrich, Jörg
Herausgeber*in Σοκόλη, Αθηνά
Übersetzer*in Μπάρλου, Μάγια
Ort Αθήνα
Verlag Σοκόλη
Datum 2006
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung