Η μοναδολογία. Πρόλογος, εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια υπό Χαρ. Γιερού

Titel Η μοναδολογία. Πρόλογος, εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια υπό Χαρ. Γιερού
Autor*in Leibniz, Gottfried Wilhelm
Übersetzer*in Γιερός, Χαράλαμπος
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1941
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Monadologie (dt. zuerst 1720)
Quelle Veloudis 1983, S. 383-384
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung