Οι μεγάλοι στην ιδιωτική τους ζωή. Μεγαλοφυΐες καί διασημότητες από την ανθρώπινη σκοπιά

Wissensbasis

Jorgos D. Gikas
Titel Οι μεγάλοι στην ιδιωτική τους ζωή. Μεγαλοφυΐες καί διασημότητες από την ανθρώπινη σκοπιά
Autor*in Prause, Gerhard
Übersetzer*in Γκίκας, Γιώργος Δ
Ort Αθήνα
Verlag Νότος
Datum 1977
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung