Η Εύρεση Του Δικαίου Στο Ανώτατο Βυζαντινό Δικαστήριο

Titel Η Εύρεση Του Δικαίου Στο Ανώτατο Βυζαντινό Δικαστήριο
Autor*in Simon, Dieter
Übersetzer*in Κονιδάρης, Ιωάννης Μ.
Ort Αθήνα
Verlag Αντ. Ν. Σάκκουλας
Datum 1982
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung