Παραγγελίαι (άσμα Mendelssohn)

Titel Παραγγελίαι (άσμα Mendelssohn)
Autor*in 'Αγνωστη/ος
Übersetzer*in "Απόδημος", [=Ανδρέας Σπαθάρης]
Mitarbeiter*in Mendelssohn-Bartholdy, Felix
Publikation Ο Κόσμος (Κωνσταντινοπόλεως)
Band 1
Ausgabe IA
Datum 1883
Seiten 172-173
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung