Το άσμα του Υπερίονος

Titel Το άσμα του Υπερίονος
Autor*in Hölderlin, Friedrich
Übersetzer*in Κουκούλας, Λέων
Publikation Μούσα
Band 2
Datum 1921
Seiten 40
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung