Επιστροφή στο μάρκο; : Η Γερμανία χρειάζεται το ευρώ

Wissensbasis

Eliza Papadaki
Titel Επιστροφή στο μάρκο; : Η Γερμανία χρειάζεται το ευρώ
Autor*in Bofinger, Peter
Übersetzer*in Παπαδάκη, Ελίζα
Ort Αθήνα
Verlag Πόλις
Datum 2012
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung