Το Ζιζάνιον μεταξύ του σίτου ήτοι Θρησκεία και Υπόκρισις. Δράμα εις πράξεις τρεις. Μεταφρασθέν εκ του Γερμανικού υπό Ιω. Σκαρλάτου

Titel Το Ζιζάνιον μεταξύ του σίτου ήτοι Θρησκεία και Υπόκρισις. Δράμα εις πράξεις τρεις. Μεταφρασθέν εκ του Γερμανικού υπό Ιω. Σκαρλάτου
Autor*in Eckartshausen, Karl von
Übersetzer*in Σκαρλάτος, Ιωάννης
Ort Leipzig
Verlag Breitkopf und Härtel
Datum 1831
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung