Δυνατότητες και όρια της πειραματικής παιδαγωγικής

Titel Δυνατότητες και όρια της πειραματικής παιδαγωγικής
Autor*in Deuchler, Gustaf
Übersetzer*in Έξαρχος, Βασίλειος Κ
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1938
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung