Εισαγωγή στην κοινωνική ψυχολογία

Titel Εισαγωγή στην κοινωνική ψυχολογία
Autor*in Hoffstätter, Peter R.
Übersetzer*in Μαστοράκη, Τζένη
Ort Αθήνα
Verlag Λιβάνης
Datum 1978
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung