Αντίνοος (Ιστορικόν διήγημα)

Wissensbasis

Estia (Zeitschrift)
Titel Αντίνοος (Ιστορικόν διήγημα)
Autor*in Ebers, Georg
Übersetzer*in Φ.
Publikation Εστία
Band 11
Ausgabe 271
Datum 1881
Seiten 148-160
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung