Τετράδια Κοινοβουλευτικού Λόγου

Titel Τετράδια Κοινοβουλευτικού Λόγου
Herausgeber*in Μπότσιου, Κωνσταντίνα
Band 7
Ort Αθήνα
Verlag Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία
Datum 2010
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung