Οι επαναστάσεις του Πανεπιστημίου. Δοκίμιo για τη νεωτερικότητα της Παιδείας

Titel Οι επαναστάσεις του Πανεπιστημίου. Δοκίμιo για τη νεωτερικότητα της Παιδείας
Autor*in Renaut, Alain
Ort Αθήνα
Verlag Gutenberg
Datum 2003
Weiteres Μετάφραση-πρόλογος: Γιώργος Σταμέλος και Κώστας Καρανάτσης
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung