Η εκατονταετηρίς του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

Titel Η εκατονταετηρίς του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
Autor*in Άγνωστη/ος
Publikation Τεχνικά Χρονικά
Band 16
Ausgabe 181
Datum 01.07.1939
Seiten 31
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung