Λόγος επικήδειος εις τον Λόρδον Νοέλ Μπάϊρωνα

Titel Λόγος επικήδειος εις τον Λόρδον Νοέλ Μπάϊρωνα
Autor*in Τρικούπης, Σπυρίδων
Herausgeber*in Τρικούπης, Σπυρίδων
Buchtitel Λόγοι επικήδειοι και επινίκειοι εκφωνηθέντες εις επήκοον του λαού επί της ελληνικής επαναστάσεως
Ort Αίγινα
Verlag Εθνικό Τυπογραφείο
Datum 1829
Seiten 3-14
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung