Από την Εξάβιβλο στα Βασιλικά

Titel Από την Εξάβιβλο στα Βασιλικά
Autor*in Τρωιανός, Σπύρος Ν.
Publikation Ελληνική Δικαιοσύνη
Ausgabe 31
Datum 1990
Seiten 697–706
Weiteres Αφιέρωμα στον Ανδρέα Α. Γαζή, Αθήνα, 1994, 781–800.
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung