Το δημοτικό τραγούδι στα σχολικά εγχειρίδια κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα

Titel Το δημοτικό τραγούδι στα σχολικά εγχειρίδια κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα
Autor*in Αυθεντοπούλου, Δέσποινα
Autor*in Σακαλλιέρος, Γιώργος
Herausgeber*in Χάρδας, Κώστας
Herausgeber*in Σακαλλιέρος, Γιώργος
Herausgeber*in Φούλιας, Ιωάννης
Buchtitel 9ο Διατμηματκό Μουσικολογικό συνέδριο «Παραλλαγές, επεξεργασίες, μεταμορφώσεις», 1-3 Θεσσαλονίκη Δεκεμβρίου 2017
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία
Datum 2021
Seiten 19-35
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung