Η στέγαση της Δικαιοσύνης. Αθήνα 1834-2014. Πόλη-Πολιτική-Αρχιτεκτονική

Titel Η στέγαση της Δικαιοσύνης. Αθήνα 1834-2014. Πόλη-Πολιτική-Αρχιτεκτονική
Autor*in Κωτσάκη, Αμαλία
Ort Αθήνα
Verlag Νομική Βιβλιοθήκη
Datum 2017
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung