Δεύτε Παίδες των Ελλήνων - Πατριωτικά Άσματα και Θούρια για την Ελληνική Επανάσταση και τους Εθνικούς Αγώνες του 19ου αιώνα

Titel Δεύτε Παίδες των Ελλήνων - Πατριωτικά Άσματα και Θούρια για την Ελληνική Επανάσταση και τους Εθνικούς Αγώνες του 19ου αιώνα
Autor*in Κωνστάντζος, Γεώργιος Κ.
Ort Αθήνα
Verlag Αρχείο Ελληνικής Μουσικής
Datum 2015
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung